OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontrola stávajícího stavu

Seznámíme vás s povinnostmi správce OÚ

Projdeme zpracování osobních údajů

Doporučíme aktualizace

Připravíme potřebná školení a další doporučení

Optimalizace zpracovávaných OÚ

Plán a implementace změn a potřebných opatření

Pomůžeme zavést procesy uplatňování práv subjektů osobních údajů

                   Doporučíme kontrolní mechanismy

Úpravy procesů

Identifikujeme kategorie osobních údajů a právní základy zpracování

Spoluvytvoříme katalog zpracování

Zpracujeme analýzu rizik

Doporučíme nutná opatření pro soulad s GDPR

Připravenost pro budoucí regulace

Zajistíme kontinuální podporu DPO